ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek a REXTRA Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő, Megrendelő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

I. SZOLGÁLATATÓ ADATAI

Szolgáltató: REXTRA Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 87.
Logisztikai központ: 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.
Posta cím: 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.
Ügyfélszolgálat: 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.
Ügyfélszolgálat elérhetőség:  H-P.: 8:00 - 16:00
Szolgáltató e-mail elérhetősége: [email protected]
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 (30) 479-7639

Tárhelyszolgáltató:       
Pannon Set Kft. 1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 165/3. [email protected] +36 1 789 0575 

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele! Ön a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal(ak) használatával, illetve a vásárlásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. Jelen ÁSZF magyar nyelvű szerződés, mely nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

A Szolgáltató minden ezen honlapon (www.medela.hu) keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.

Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.

Az Általános Szerződési Feltételek a webáruházban elhelyezett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)  linkre kattintva folyamatosan elérhető. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

 

II. AZ ONLINE RENDELÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI (www.medela.hu)

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére az EU 679/2016 sz. Rendelete, továbbá a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadók.

A jelen ÁSZF 2018. május 25 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldala, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató, - valamint az oldal minden olyan tartalma, melynek letöltésére az oldal kifejezett lehetőséget biztosít - megismerés céljából történő letöltésre. A Szolgáltatótól megvásárolt termékek Európai Unió területén kívüli tovább értékesítése a Szolgáltató írásbeli engedélyének hiányában tilos.

 

III. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A ’Kosárba rakom’ gombbal jelölt termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként is szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőségért. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A termék neve alatt a termékelégedettséget lehet értékelni 1-5 csillag adásával. alatta a termék bruttó ára, cikkszáma, kategóriája látható, Az árak bruttó megjelöléssel láthatók. Bal oldalon képeket láthatunk a termékekről, rájuk kattintva ki is nagyíthatjuk azokat. A leírások menüpontban a termék leírását láthatjuk, mellette egyéb termékadatok, vélemények találhatók. A „kapcsolódó termékek” menüpontot, ahol a termékhez ajánlott cikkek vannak felsorolva, azt a termék alatt találjuk. Ezek a menüpontok csak azoknál a termékeknél láthatók, ahol van róla információ is. 

A Szolgáltató által forgalmazott valamennyi termék magyar nyelvű részletes használati útmutatóval rendelkezik, melyet Szolgáltató a termékről kiállított számlával együtt a termék kiszállításával egyidejűleg bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A leírás mellett szereplő ábrázolás, vagy kép eltérhet a szállított kiviteltől.

 

IV. A SZERZŐDÉS ELEKTRONIKUS ÚTON VALÓ MEGKÖTÉSÉNEK TECHNIKAI LÉPÉSEI

Megrendelhető termékek vételára

A termékek vételára (Fogyasztói ár) minden esetben az adott termék mellett található, alapértelmezésben magyar Forint pénznemben értendő, bruttó vételár.

A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett irreális árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

Regisztráció

A REXTRA Kft. Medela termékeket forgalmazó webáruházában (medela.hu) való böngészéshez, a szöveges tartalmak, képek, és a termékek megtekintéséhez nem szükséges regisztráció. Vásárlás viszont kizárólag regisztrációt és bejelentkezés után lehetséges.

Amennyiben nem rendelkezik a bejelentkezéshez szükséges azonosítóval, a REGISZTRÁCIÓ menüpontra kattintva, adatai megadásával az adatvédelmi elvek és az általános szerződési feltételek elfogadásával regisztrálhat. Az űrlapok kitöltése után a regisztráció gomb megnyomását követően már élvezheti is a fiók által nyújtott előnyöket. Az űrlap kitöltésénél figyeljen az adatok pontosságára, mivel ezek alapján fogjuk Önnek kiállítani számláját. A „Profilom” menüpont alatt a későbbiek folyamán módosíthatja adatait.

A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

 

Bejelentkezés

Regisztráció után a felső menüsorban a BELÉPÉS gombra kattintva a Bejelentkezés űrlap kitöltésével, felhasználónév és jelszó megadásával már be is léptünk.

 

Rendelés a Rextra Webáruházban

A Rextra Webáruházban 2 módon lehet vásárolni. 

 

 • magánszemélyként, ha saját lakossági felhasználásra használja a megrendelt termékeket, a számlát nem számolja el, nem jogi személy a vásárló
 • cégként, jogi személyként, amikor is az adószám megadása kötelező

Szerződött partnerként – viszonteladás céljából, orvosok, rendelőintézetek, klinikák, intézmények, jogi személyek stb. – esetén rendelését a https://rextra.hu webáruházban tudja leadni, szerződéskötés után.

 

Bejelentkezés után

Főbb funkciók:

FELSŐ MENÜSOR TARTALMAZZA AZ ÖN REGISZTRÁCIÓJÁHOZ TARTOZÓ ADATOKAT

 • Fiókom – Adatok, jelszó módosítása, Rendelések, Fiók törlése
 • Pénztár – kosár oldalra visz, amennyiben van benne termék, a megrendelés fizetése és véglegesítése történik itt
 • Kosár – a kiválasztott termékeket tudja átnézni és folytatni a rendelés leadását
 • Kilépés szükséges a rendelés leadása után.

Keresés
alapértelmezetten a kereső mezőben az összes termék megjelenik, a megnevezés vagy cikkszám bármelyike kereshető

Termékek

Minden termék rendelkezik egy termék dobozzal és egy részletes termék leírással. Ezek tartalmazzák a termék nevét, a cikkszámot, bruttó árat, a rendelendő mennyiség kiválasztó mezőt és a kosárba helyező gombot

Rendelés

 • bejelentkezés után keressük meg a terméket/termékeket, amelyeket meg szeretnénk rendelni
 • válasszuk ki a rendelendő mennyiséget a +/- gombbal növelhetjük, illetve csökkenthetjük a mennyiséget
 • Kosárba rakom gombra kattintással tegyük a KOSÁRBA
 • ha befejeztük a termékek keresését kattintsunk az oldal tetején lévő Kosár tartalma vagy alatta a narancssárga kosárra
 • megjelenik a teljes kosár
 • a kiválaszott termékek listája a bejelentkezett vásárló magánszemélyként listaárakkal vagy akciós árakkal jelenik meg
 • itt még módosítható a mennyiség és a sor végén lévő x törlés gombbal törölhető a termék
 • weben leadott rendelés esetén megrendelésenként 35 000 ft alatti rendelés szállítás köteles minden megrendelőnek
 • Esetleges kupon kód a rendelés lista alatt írható be
 • a végösszeg bruttó és kedvezményes ára összesítve is megtalálható itt
 • szállítási módok közül válassza ki futárszolgálattal vagy személyes átvétellel kívánja a megrendelt termékeket átvenni
 • Kattintson Tovább a Pénztárba gombra
 • itt még pontosíthatja a számlázási, szállítási címet, átnézheti a rendelés tételeit
 • megjegyzést fűzhet rendeléséhez
 • személyes átvétel esetén itt adja meg az átvételi pontot, válasszon a listából
 • válassza ki a kívánt fizetési módot
 • olvassa el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót, pipálja be az adatvédelmi tájékoztató és ÁSZF négyzetet
 • Megrendelés elküldése gombra kattintva rendelését elküldi, ami bekerül ügyviteli rendszerünkbe

Megrendeléséről egy tájékoztató, visszaigazoló e-mail fog kapni a rendelés részleteivel.

Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, mely tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről. A Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását – pl.: munkanap, munkaidő) követő 48 órán belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a rendelés Megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy, a Megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség illetve a szerződéses kötelezettség alól.

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő email címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért - például, ha a Megrendelő által megadott címen a Megrendelő nem érhető el - semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

 

Szállítási módok, költségek

Futárszolgálattal - Express One - házhozszállítás

Nem kell felesleges utakat megtennie, mert mi házhoz szállítjuk Önnek a megrendelt csomagot! Házhozszállítást végző partnerünk az Express One Kft. A futárszolgálat hétköznap 8-17 óra között kézbesíti a csomagot, melyről emailban és SMS-ben értesítést küld partnerünk. Ebben már a csomagszám is szerepel erre hivatkozva az Express One ügyfélszolgálat is tud a csomaggal kapcsolatban információt adni, illetve csomagkövetés is elérhető a futárszolgálat oldalán. Az e-mailben küldött kézbesítéstől kezdve 5 munkanap áll rendelkezésedre az átvételre. A 6. napon automatikusan visszafordítják a csomagot és azt csak normál szállítási költségért tudjuk újra elindítani. Kérjük figyeljen az 5 napos átvételre! A futárok egy része rendelkezik bankkártya elfogadó terminállal, de nem mind! Normál esetben készpénzben (beszedés) tudja a csomagot kifizetni átvételkor. Érdemes olyan szállítási címet megadni ahol hétköznap 8-17 óra között tartózkodik.

Rendelt termékek értéke / bruttó - kivéve bútor

Szállítási díj

 0-35.000 Ft

1 990 Ft

35.001 Ft-tól

INGYENES

Szállítási díjak 2023.01.23-tól visszavonásig illetve módosításig érvényesek!

A fenti árak kizárólag a webáruházban leadott rendelésekre érvényesek, szaküzletben leadott rendelésekre, viszonteladóink és szerződött partnereink részére más szállítási díj árlista érvényes! Érdeklődjön szaküzleteinkben!

Csomagkövetés az Express One weboldalán. (csomagkövetés szolgáltatás adataiért felelőséget nem vállalunk, ezt az Express One Kft kezeli)

https://tracking.expressone.hu/

Express One további elérhetőségei:

Telefon: + 36-1-877-7400; +36-1-877-7444

Email: [email protected]

 

Kiszállítási idő

A rendelés során igyekszünk előre jelezni a várható kiszállítás idejét. Abban az esetben ha minden rendelt termék van készleten a szállítás 3-5 munkanapon belül történik. Azonban, ha a rendelt termék beszerzés alatt áll, hiánycikk az időtáv akár hetekre is megnövekedhet. A rendelés leadását követően a visszaigazoló e-mailben tájékoztatunk rendelésed állapotáról.


Személyes átvétel szaküzleteinkben

 

Természetesen személyesen is átvehető minden termék, a szaküzletek menüpontban található üzletünkben is, amely rendeléskor a rendelés véglegesítése előtt egy raktárak listából kiválasztható. Ennek semmilyen költsége nincsen.


MPL futárszolgálat szállítás

2024.03.28 óta törvényi előírás az MPL csomagküldési szolgáltatás feltüntetése minden Magyarországon terméket forgalmazó és kiszállító webshop oldalán.

OldalunkonMPL házhozszállítást tudunk biztosítani 10 kg csomagsúlyig 2 390 Ft szállítási díj ellenében. Ezen szállítási módnál plusz logisztikai és csomagolási költségek kerülnek felszámításra, amit a díj tartalmaz (1990 Ft/db. + 400 Ft csomagolási és logisztikai díj = 2 390 Ft)

Sérülés esetén!!

Kérjük, hogy a csomag átvételekor alaposan győződjön meg a sérülésmentességről! (Igen, illik kibontani - kifizetés után - és szemrevételezni a csomagot)

Sérülés esetén még az átvételkor kell jegyzőkönyvet felvenni a szállítóval / futárral.

Jegyzőkönyv nélkül nem érvényesíthető reklamáció.

 

A jegyzőkönyvet és a sérülésről egy fényképet kérjük emailban juttassa el a [email protected] e-mailcímre, a további teendőket utána tudjuk megválaszolni.

Kipróbálni nem szükséges, az már normál garancia, a fenti csak a sérülten érkezett termékekre vonatkozik.

 

Azon termékeknél ahol a "Törékeny, nem szállítható.. csak saját felelőségre rendeld szállítással" jelzés fel van tüntetve, ott szállításkori sérülés esetén NEM tudunk utólag tenni semmit. - nem véletlenül van kiírva. Törékeny (üveg, kerámia, stb) terméket garanciával egyetlen futárszolgálat sem vállal szállításra. Természetesen igyekszünk megfelelően csomagolni de ezekre reklamációt nem tudunk elfogadni.

 

Fizetési módok

A kosarában láthatja a termék(ek) adókkal emelt árát és a szállítás díját. Ezekből adódik össze a teljes vételár.

Vásárlását a medela.hu webshopjában az alábbi módokon fizetheti ki:

 • Készpénz üzleteinkben való átvétel esetén
 • Bankkártya üzleteinkben való átvétel esetén
 • Utánvét vagy beszedés futárszolgálat kézbesítése esetén készpénzben
 • Online bankkártyás fizetés

 

V. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A Szolgáltató a rendelés során minden terméknél jelzi, hogy a termék raktáron van-e, vagy nincs. Ha van információja a várható beérkezést is megjeleníti.  A kiszállítás jellemzően 1-7 munkanapot vesz igénybe abban az esetben, ha a termék készleten van. Azonban, ha a megrendelt termék a Szolgáltató külföldi partnereitől érkezik, az időtartam meghosszabbodik. Ez akár 4-6 hét is lehet. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a termék rendelkezésre állásáról minden esetben tájékozódjanak. A rendelés leadását követően a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailek-ben tájékoztatja a Vásárlót rendelése állapotáról, kivéve szaküzleti átvétel esetén, mely esetben az üzletbe való megérkezésről kap tájékoztatást.

A rendelés visszaigazolását Szolgáltató a rendelés leadását követően küldi meg. Szolgáltató a szállítást kizárólag magyarországi címre teljesíti. A csomag kézbesítése előtt a csomagszállító cég a Vásárló által megadott e-mail címre a kézbesítés időpontjáról küld megerősítést. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-16 óra közötti időszakban. Az értékesítés teljesítésének napja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti teljesítés napjának a csomagszállítást végző cégnek történő informatikai átadás napja minősül. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a beszállító, csomagszállító cég vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

VI. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A REXTRA Kft „Adatvédelmi- adatkezelési tájékoztató”-ja ismerteti, hogy a REXTRA hogyan kezeli az Ön személyes adatait, amikor termékeit és szolgáltatásait veszi igénybe. A REXTRA adatkezelései során mindig a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Adatvédelmi – adatkezelési tájékoztatónk megtekinthető itt: Adatvédelmi elveink

 

VII A MEGRENDELŐ ELÁLLÁSI JOGA

Amennyiben Megrendelő a termék házhoz szállítása után vagy akár személyes átvétel, de webáruházi rendelés esetén kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Az elállási jogot minden esetben írásban kell megtenni.
További részletek a Pénzvisszafizetési garancia menüpontban olvashatók. (a link a rextra.hu webáruházban olvasható)

 

VIII. JAVÍTÁS ÉS GARANCIA

Részletek a Szerviz és garanciális javítások menüpontban.  (a link a rextra.hu webáruházban olvasható)

 

 

IX. VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Rextra weboldaláról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak - például internet szolgáltató - felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyarország joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéses nyilatkozata, azaz a webáruházból történő vásárlás fizetési kötelezettséget von maga után.

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt (pl. futárszolgálat) jogosult igénybe venni. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

 

X. JOGORVOSLAT

Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Vásárló a Szolgáltatótól kapott rendelésazonosítót (rendelési számot) és a rendeléssel kapcsolatban kapott valamennyi információt köteles bizalmasan kezelni és ezen információk harmadik személy részére történő átadásából származó felelősség és az ebből eredő kár teljes körűen terheli.

2017 január 1-től az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben eljáró országos illetékességgel bíró Pest Megyei Kormányhivatal.
Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, ami alapján a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a Kamarák mellett működő Fogyasztóvédelmi Békéltető Testülethez, vagy a területileg illetékes Járási Hivatalokhoz fordulhatnak.

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: [email protected]

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

E-mail cím: [email protected]

Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót arról, hogy a békéltető testületi eljárásban a Vásárlót együttműködési kötelezettség terheli.


Érvényes: 2019.08.01-től